Rádi Vám pomůžeme!

Nabídka našich služeb

+
Měst
+
Spokojených klientů
Zpracovaných požadavků měsíčně
+
Jednotlivých vlastníků

Společnost LARKS, s.r.o. Vám nabízí tyto služby:

 • vedení veškeré předepsané účetní evidence formou podvojného zápisu a zpracování účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
 • rozúčtování nákladů (roční vyúčtování služeb) pro jednotlivé vlastníky a to včetně vypracování protokolů o vyúčtování a předání informací pro vypořádání přeplatků a nedoplatků s vlastníky bytu
 • pravidelné měsíční zaúčtování všech předpisů a plateb vlastníků v souvislosti s vlastnictvím a užíváním jednotek
 • pravidelné měsíční zaúčtování všech účetních dokladů k platbám dodavatelům, vyúčtování záloh placených společenstvím dodavatelům služeb
 • zajištění nových platebních předpisů vlastníkům jednotek dle pokynů společenství, vystavení upomínek na zjištěné pohledávky, kompletace podkladů pro vymáhání pohledávek
 • zpracování požadovaných dokladů pro peněžní ústavy (banky, spořitelny, apod.), pokud má SVJ úvěr
 • zpracování podkladů pro schůzi SVJ (pozvánka, prezenční listina, zápis ze shromáždění)
 • zajištění oprav drobných havárií prostřednictvím dodavatelů vašeho společenství
 • zajištění revizí a kontrolních prohlídek k provozu vybraných technických zařízení
 • konzultace v oblasti správy domu, např. pomáháme výboru SVJ s oslovením firem do výběrových řízení (zpracování a odeslání poptávky firmám, které SVJ vybralo, apod.)

Další činnosti z naší nabídky spojené s výkonem správy domu:

 • zpracování a podání podkladů pro zápis v rejstříku SVJ (vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem)
 • zajištění zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy
 • zpracování podkladů pro Informační systém skutečných majitelů (ISSM)
 • obsluha plátců formou SIPO

Rozsah činností je vždy specifikován dle požadavků našeho klienta ve smlouvě o správě domu. Pokud máte o některou z našich služeb zájem, neváhejte nás s Vaším dotazem kontaktovat. Nabídku služeb vč. cenové kalkulace Vám zašleme obratem.